Coral sprint användartips och rekommendationer

  Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Coral sprint användartips och rekommendationer

   Så här använder du FM Coral Sprint
   Fauna Marin Coral Sprint:Användartips, rekommendation, etc.

   I den här versionen av Fauna Marins användarguide erbjuder vi olika råd, tips och riktlinjer för hur du ska få optimal effekt för ditt akvarium med Coral sprint.

   Coral Sprint är ett revolutionerande framsteg i utfodringsteknik genom tillförsel av näringsmedia i kombination med bakterieceller och en ny grupp tillskottssubstanser:volatila (flyktiga) proteiner, som nu kan användas som extra tillskott för koraller. Den här näringskällan har länge varit den saknade pusselbiten för att tillföra viktig näring som vanliga korallfoder inte kunnat erbjuda.

   I naturen återfinns de flesta koraller i väldigt rena, men ändå näringsrika vatten.
   Med näringsrika menas då inte t.ex. Fosfat och Nitrat - utan tillgången på korallfoder, dvs. plankton och volatila proteiner, som då är konstant tillgängliga.

   De här volatila näringsämnena kan enklast beskrivas om en blandning av proteiner och fett som byggs upp för att sedan brytas ned igen av marina bakterier. Detta är en ständigt pågående process som säkerställer de ändlösa variationer av arter som finns på revet!

   Fram till nu har det varit ett svårlöst problem att hitta ett sätt att utvinna dessa näringsämnen som foderkälla!

   Coral sprint är det första korallfodret som gör dessa speciella näringsämnen tillgängliga för saltvattensakvarister.
   Inneslutna i skalceller av beta-glucan, blir dessa näringsämnen tillgängliga allteftersom pulvret löses upp. Ännu ett steg närmarenaturliga förutsättningar för dina koraller!


   Coral Sprint konsumeras av korallerna på två sätt:

   • Korallen absorberar näringämnen genom yttre vävnad.
   • Korallpolyper konsumerar de mindre partiklarna.

   Coral Sprint består av mycket finare partiklar än hittills förekommande korallfoder, vilket är till fördel för koraller och svampdjur, såväl som Azoo´s (sk. Mörkerkoraller) . De senare är speciellt gynnade av detta foder.


   I näringsfattiga SPS och LPS-system kan det om och om igen uppstå en brist i tillgången på näring. Coral sprint eliminerar detta problem och korallernas näringsbehov tillgodoses när det tillsätts i systemet. Coral sprint förhöjer intenivåerav NO3eller PO4.


   Coral sprint är inte en selektiv produkt genom att vara inriktad på individuella färger eller specifika arter, utan tillför djupa starka och fluorecerande färger och ger lyster i alla korallers vävnad – dessutom tillförs viktig energi för korallerna, speciellt i näringsfattiga system eller dedikerade skötselsystem som Faunamarins nya “US syle primefrag© system”.   Effekten av Coral sprint beror på akvariets biologiska parametrar, fodret är idealiskt för revsystem med låga näringsvärden och i odlingssystem för LPS och SPS.
   Med en långsiktig låg-dosering, låga näringsnivåer och korrekt justerade vattenparametrar uppnås bättre tillväxt, även under starkt blå belysning.

   Beräkning av lämplig dosering

   På grund av variationer i korall-mängd, skötselmetoder och näringsnivåer i olika system är det svårt att ge exaktaråd om dosering - mängden Coral sprint som ska tillsättas i just ditt revsystem beror helt och hållet på dessa faktorer. Doserinsråden bör därför endast ses som ett riktmärke för att hitta lämplig mängd foder som behövs i ditt system.

   Vid dosering av Coral sprint är fodret aktivt i akvariet under en kort tid för att sedan helt brytas ner och konsumeras av koraller, svampdjur, sjöpungar och bakterier.


   Instruktion för matning:

   1 doseringsmått per 500 liter varannan dag.

   • Ta akvarievatten i blandkoppen och tillsätt 1mått /500 liter vattenvolym.
   • Skaka koppen kraftigt i 20 sekunder tills allt pulver lösts.
   • Tillsätt lösningen direkt i akvariet där det är stark cirkulation.
   • För högt belastade akvarier och SPS-täta Zeolightsystem, tillsätt även 10 droppar Ultra Amin/ 500 liter.

   Kompabilitet med andra produkter och system

   Coral sprint kan användas tillsammans med alla filtertyper och näringsbegränsande system.
   Vi rekommenderar att du startar med 25% av den generella rekommendationen och att därefter öka doseringen med 10%/vecka.
   Vi rekommenderar att allltid använda högkvalitativt aktivt kol, t.ex. Fauna Marin Carb L tillsammans med Coral Sprint

   Dosera Coral sprint tillsammans med Reef Vitality

   Coral Sprint och Reef Vitality kan doseras tillsammans, vi rekommenderar att starta med CS och RV på 50% av den rekommenderade dosen – tillsätt produkterna med några minuters mellanrum – blanda inteCS och RV tillsammans som en lösning.Med alla andra korallfoder kan CS doseras samtidigt


   Hållbarhet efter blandning


   Coral Sprint är biologisikt aktivt och innehåller inga konserveringsmedel och bör därför användas inom några timmar efter blandning – blandningen kan dock frysas in, som
   t.ex iskuber.

   Pro-tips – planera din dosering!

   Du kan blanda större mängder CS och helt enkelt frysa in som iskuber i lagom stora portioner, vilket möjliggör en mycket smidig hantering med färdigdoserade mängder.


   Matning av AZOO koraller

   Coral Sprint är en viktig näringskälla för azooxanthell-koraller (dvs koraller som inte kan ta upp näring från ljus) Det räcker att dosera en minimum-dos, då detta räcker långt för denna koralltyp.


   Användning av foderautomat

   Eftersom doseringen av CS är relativt låg, kan det enkelt göras genom att blanda lite CS med fiskfoder, typ mjukt granulat eller pulverfoder som “FM Ricordea&Zoanthus food” i en foderautomat.